Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :
Acasa / HOROSCOP / HOROSCOPUL LUNII AUGUST: “Viaţa socială poate deveni deosebit de agitată iar relaţiile cu femeile pot să se dovedească foarte greu de gestionat”

HOROSCOPUL LUNII AUGUST: “Viaţa socială poate deveni deosebit de agitată iar relaţiile cu femeile pot să se dovedească foarte greu de gestionat”

/
/
/

În august, planetele par să-şi fi dat întâlnire în zodia Fecioarei. Marele benefic Jupiter petrece ultima sa lună în acest semn, însoţit de Nodul Nord şi de Mercur, apoi, din 6 august, de micul benefic Venus, iar din 22, de Soare. O asemenea suită i se cuvine atotputernicului stăpân al Olimpului, care ne va ajuta, împreună cu escorta sa, să ne ocupăm de relaţiile cu colegii şi colaboratorii noştri, să ne punem la punct sănătatea, să ne îngrijim de animalele de companie. Felul în care ne îngrijim acum de aceste domenii din viaţa noastră îşi va lăsa amprenta, în mod pozitiv sau negativ, în anii ce vor urma. 

BERBEC

Planeta guvernatoare a zodiei dvs., Marte, părăseşte pe 2 au­gust zo­dia Scorpionului şi cu această ocazie, trăirile dvs. devin mai puţin in­tense şi sun­teţi capabili de mai mul­tă obiec­tivitate. Pătrunzând în Săgetător, unde se găseşte şi Saturn retrograd, vă poate umbri concediul, dacă, de exem­plu, conduceţi impulsiv. N-ar fi o idee bu­nă nici să faceţi sporturi extreme, din pricina aceleiaşi predispoziţii către accidente. O alternativă la acest sce­nariu ar fi că unele atitudini radicale pe care vă încăpăţânaţi să le susţineţi pu­blic vă pot atrage antipatii. Dacă persistaţi în ele, este posibil ca şi pres­ti­­giul dvs. să aibă de suferit. Sa­turn devine direct pe 14, iar după aceea vă vine mai uşor să vă exercitaţi au­to­con­trolul, căci cele două planete nu mai trag una hăis şi alta cea. Ceea ce nu în­seamnă că trebuie să renunţaţi la mo­deraţie.

BANI: În primele zile ale lunii, tră­iţi un conflict între ne­voia de a vă implica într-o afacere care de abia începe şi cea de-a vă relaxa şi a cheltui.
CARIERĂ: Există posibilitatea de-a face progrese sem­­­nificative luna aceasta. Odată, pentru că navigaţi cu competenţă în postura de lider de echipă, iar şefii dvs. sau autorităţile nu pot să nu fie im­pre­sio­nate de acest lucru. Zilele op­ti­me sunt cele de 11 şi 18.
DRAGOSTE: Relaţiile noi se adân­cesc, mai ales până pe 5, iar în cuplu, zilele cele mai tandre se anunţă 1 şi 17.
SĂNĂTATE: Pe un fond de energie bună trebuie contro­lată tendinţa de îngrăşare.TAUR

Energia investită pentru înfru­mu­se­ţarea casei şi cultivarea relaţiilor de familie este bine plasată, cel puţin pâ­nă pe data de 5, când Soarele şi micul benefic Ve­nus, planeta dvs., se găsesc alături în Leu. Între 6 şi 22, va fi mai mult vorba despre cine are mai multă autoritate în familie, dar întâlnirile vor avea totuşi un final constructiv. Re­la­ţiile cu prie­te­nii pot fi marcate de anu­mite ten­siuni, dacă între dvs. există şi le­gături băneşti. Aceste tensiuni pot fi mai degrabă implicite, în prima ju­mătate a lunii, dar pot deveni ex­plo­zive către final, mai ales pe 25-26 şi 30-31.

BANI: Dacă aveţi datorii sau nu sunteţi în ordine cu nis­cai­va documente cu caracter financiar, în perioada 3-14 s-ar putea să fiţi nevoiţi să le rezolvaţi pe repede înainte, cu ner­vii şi poate şi cu pierderile de ri­goare. Din 15 încolo, vă puteţi pune, în schimb, la punct, o strategie cât se poate de eficientă.
CARIERĂ: Ziua de 18 ar putea să vă de­ter­mine ca în următoarele trei luni să apreciaţi oportunitatea de a face schim­bări majore. Dacă da, porniţi la treabă cu paşi mici, fără să vă certaţi cu şe­fele.
DRAGOSTE: Scânteile care au sărit în cuplu, fie sub formă de conflict, fie sub formă de pasiune, în­cetează din 3 şi viaţa de cuplu re­intră în normal. Dar ade­vă­raţii bene­fi­ciari ai lui august sunt Taurii în­dră­gostiţi, cărora le surâd ambii benefici.
SĂNĂTATE: Insomniile vă dau târcoale după 5, iar la mijlocul lunii pot apărea indigestii.

GEMENI

Sprintenul Mercur, cel care vă guvernează, vă ţine mai mult pe acasă pe parcursul întregii luni. În ul­tima zi lui august, intră însă în miş­care retrogradă şi ar fi de do­rit să vă ţineţi departe de ac­ti­vităţile care vă solicită în­de­mâ­na­rea manuală şi fo­lo­sirea ins­trumentelor. Dar până atunci, întrunirile de familie se anunţă cât se poa­te de plăcute. Deviza este: cu cât suntem mai mulţi, cu atât ne distrăm mai bine. Des­chideţi-vă porţile rudelor, pri­e­tenilor, rudelor prin alianţă, vecinilor etc. Veţi vedea că din aceste întâlniri se pot des­prinde nu doar subiecte inte­re­sante pen­tru dvs., care vă ajută să puneţi lu­crurile în pers­pectivă, dar şi anumite idei practice, pe care le puteţi realiza alături de persoane care vă sunt dragi şi cu care comunicaţi uşor.

BANI: Ideile practice se pot con­cretiza şi sub forma unor afaceri, care s-ar putea să se dove­deas­că mai lucrative decât v-aţi fi imaginat. Începutul poate fi făcut chiar în joacă, să vedeţi ce iese.
CARIERĂ: Continuă să persiste acea neclaritate care vă bân­tuie de câţiva ani, cu pri­vire la locul dvs. de muncă şi la şansele dvs. de dezvoltare. V-am recoman­da să nu deschideţi discuţii pe tema asta cu şefii pe 25-26 şi 30-31.
DRAGOSTE: Aveţi nevoie de o tonă de răbdare cu partenerul de cuplu între 3 şi 14 mai ales, când ambii malefici îl determină să vrea să domine. Ceva dramatic se poate întâmpla în relaţie în jurul datei de 18.
SĂNĂTATE: După 3, nivelul de energie vă scade.

RAC

Aceia dintre dvs. care s-au lansat luna trecută într-o schimbare de imagine, prin tunsoare, îm­bră­că­min­te, stil de viaţă, se pot bucu­ra de efec­te­le pe care aceste schim­bări le produc asu­­pra ce­lorlalţi, mai ales pâ­nă pe data de 5. Tot până atunci puteţi aduce ultimele ajustări noului stil pe care vă doriţi să-l abordaţi. Pen­tru mulţi din­tre dvs., este mai relaxant şi mai eficient să faceţi excursii prin împrejurimi şi să ieşiţi cu prietenii în loc să plecaţi într-un con­ce­diu mai lung. Dar în oricare dintre aces­te ipostaze, e bine să fiţi deosebit de precauţi, în cazul în care conduceţi sau practicaţi sporturi de vacanţă. Din 25 încolo, cei care au optat pentru un sejur la mare n-ar trebui să se avânte în larg.
BANI: Lichidităţile vă vin în cont cel mai probabil în primele cinci zile ale lunii. După aceea, con­ti­nuaţi să dezvoltaţi, până pe 22, un pro­iect creativ, care se va concretiza însă ceva mai încolo.

CARIERĂ: Anumite idei pe care le-aţi propus la un mo­ment dat şi nu au fost apreciate atunci revin în actualitate, poa­te într-o ma­nie­ră neaş­teptată, cel mai probabil pe 1 sau în jurul datei de 17. Nu ui­taţi să le aduceţi aminte celor­lalţi că dvs. aţi avut ideea.
DRAGOSTE: Anumite eve­ni­mente din via­ţa dvs. vă aruncă emoţional în tre­cut. Aceste amintiri vă pot întări legătura cu partenerul de cuplu sau vă pot face nostalgici. Zilele cu o puter­nică încăr­cătură sunt 11 şi 18.
SĂNĂTATE: Până la mijlocul lunii afecţiunile cronice pot fi marcate de episoade acute. Ulterior, trebuie îngrijite atent oasele, mai ales genunchii şi zona capului.

LEU

Cu Soarele şi micul benefic Ve­nus în semnul dvs., nu aveţi cum să nu străluciţi. Amabilitatea şi ele­ganţa vă atrag simpatii şi poate şi anu­mite asocieri, care-şi vor dovedi curând utilitatea. Acest frumos amestec de energii vă stă la dispoziţie până pe 5. Din 6 începând, vă vine mai greu să împărţiţi lumina reflec­toa­re­lor, dar ar fi în folosul dvs. pe ter­men lung, dacă îi in­clu­deţi şi pe alţii. La început de lu­nă ar fi bine să evitaţi dis­cu­ţiile cu băr­baţii autoritari din familie, căci nimeni nu ar avea de câştigat de pe ur­ma unor astfel de înfruntări. Di­plo­ma­ta Venus vă ajută să vă păstraţi răbdarea.

BANI: Aceia dintre dvs., care reu­şesc să folosească din plin energiile planetelor adunate în Fecioa­ră îşi vor umple buzunarele (respectiv conturile), cât să le ajungă poate şi 12 ani de acum încolo. Doar pe 8, 11, 25-26 şi 30-31 n-ar trebui să luaţi decizii sau să acţionaţi.
CARIERĂ: Anumite chestiuni le­gate de casă şi/sau fa­milie v-au ţinut pe loc sau v-au afectat de aşa manieră, încât nu aţi putut lucra bine în echipă. Aceste obsta­cole vor dispărea din 3 august.
DRAGOSTE: Atât relaţiile de dragoste, cât şi cuplurile stabile sunt supuse în august unor probe de foc. Dacă persoana de care sunteţi îndrăgostiţi are pretenţii exa­gerate, din 3 încolo, povestea s-ar putea încheia, cel mai pro­babil pe la mijlocul lunii. Data de 18 pune la încercare parteneriatele con­sa­crate.
SĂNĂTATE: O cură de purificare a sângelui v-ar face să vă simţiţi şi mai în formă.

FECIOARĂ

Acum e momentul să vă mo­bi­lizaţi şi să vă folosiţi de toate energiile care vă stau la dispoziţie. În pri­mul rând este vorba despre marele be­nefic Jupiter, cel care v-a stat alături din luna august a anului trecut, per­mi­ţându-vă să creşteţi pe plan personal, să învăţaţi multe lucruri în plus. La în­ceputul lui septembrie, vă va părăsi, de aceea i s-a alăturat şi micul benefic, Venus, care vă subliniază calităţile şi atra­ge persoane de calitate. Nu putea lip­si, desigur, isteţul şi îndemânaticul Mercur, atât doar că acesta trece în miş­care retrogradă, pe 31. Dar până atunci, se asigură că mintea vă funcţionează la capacitate maximă. Şi, în fine, Soarele, care intră în semnul dvs. pe 22, să vă umple bateriile şi să vă sporească în­crederea de sine. Dar cum nimic nu poate fi perfect, există şi zile mai puţin promiţătoare: 8, 11, 25-26 şi 30-31.

BANI: Examinaţi cu atenţie oca­ziile de in­ves­tiţii care se pot ivi la mijlocul lunii, înainte de-a vă lansa în ele. Sau practicaţi politica paşilor mici. Pe 17 puteţi avea o surpriză plăcută.
CARIERĂ: Păstra­ţi-vă cal­mul, indiferent de ieşirile şefilor, care vă pot agasa, pâ­nă la mijlocul lunii. Dacă totuşi lucru­rile nu intră pe un făgaş normal, pu­teţi lua decizia unei schimbări.
DRAGOSTE: Nici fiţele parte­ne­rului, posibile pe 8 şi 15, şi nici presiunile familiale, cărora le sunteţi supuşi în prima parte a lunii, nu vă pot da peste cap.
SĂNĂTATE: La început de lună nu aveţi energie pentru muncă, ci doar pentru distracţie.

BALANŢĂ

Anumite apăsări care existau între dvs. şi anturaj se pot intensifica după data de 3, ca urmare a întrunirii ambilor ma­le­fici, Marte şi Saturn retrograd, în Săgetător. Dacă sunteţi la începutul unui proces de învăţare, pot apărea neînţelegeri cu persoana care vă predă, mai ales dacă aceasta e mai în vârstă. Disputele deja existente cu vecinii sau rudele de gradul doi şi trei se pot acutiza, iar aceste relaţii se pot şi rupe definitiv, până pe 14. Ulterior, raporturile de forţe se clarifică. Mai grav e să încercaţi să ţineţi sub control aceste energii ex­plo­zi­ve, pentru că apare riscul de accidente. E vorba des­pre deplasările scurte, mai ales în zilele de 1, 6, 13 (dar mai puţin) şi 31 sau excursiile prin împrejurimi. Atunci ar fi bine să vă abţineţi şi de la şofat.

BANI: Ar mai trebui să vă menţineţi motivaţia de a pune în mişcare un nou proiect până pe 2. Ulterior, acesta fie va merge de la sine, fie vă veţi da seama că nu merită să vă mai investiţi energia în această direcţie.
CARIERĂ: Multă lume influentă vă urmăreşte evoluţia din umbră. S-ar putea să dorească să vadă cum vă implicaţi într-o activitate cu iz oficial, ca susţinerea să devină directă şi să primiţi oferte tentante.
DRAGOSTE: Partenerul vă poate face surprize (plăcute), în special pe 1 sau în jurul datei de 17.
SĂNĂTATE: Mâncarea condimentată vă poate dăuna pe 8 şi pe 15, iar la mijlocul lunii, problemele pot veni de la rinichi.SCORPION

Energicul Marte, guvernator, în anul acesta, şi al zodiei dvs., îşi ia rămas bun pe data de 2, cu promisiunea că se va întoarce peste circa doi ani. A venit momentul să vă mai des­tin­deţi, să eva­luaţi în tihnă deciziile, dintre care unele drastice, pe care Marte v-a forţat, dar v-a şi ajutat să le luaţi de la începutul anului . Rar s-a mai întâmplat ca prie­tenii să fie atât de uniţi în jurul dvs., să vă sprijine şi moral, şi concret, în aspiraţiile şi obiectivele dvs. pe termen lung. Petreceţi cât mai mult timp alături de ei, dar nu doar în discuţii şi dis­tracţii, ci şi în mod cons­tructiv. Însuşi Nodul Nord va ve­ghea la reuşita ţelu­rilor dvs.

BANI: Dacă până acum v-a fost greu să fiţi cumpătaţi, de pe 3 încolo va trebui să rezistaţi unor im­pulsuri puternice de a face mişcări fi­nan­ciare hazardate. De abia după data de 14 vă veţi limpezi mintea şi vă puteţi con­cen­tra asupra unui proiect greu, dar realizabil.
CARIERĂ: E cazul să profitaţi de primele cinci zile ale lunii, când relaţiile cu şefii sunt armonioase şi prieteneşti, pentru a menţine mai apoi un ritm susţinut de afirmare, până pe 22.
DRAGOSTE: E destul de probabil ca persoana iubită să se simtă pe locul doi faţă de prietenii dvs. dar, în mare parte, această atitudine ţine de nevoia acesteia de a fi băgată în seamă.
SĂNĂTATE: Pe rând, Mercur vă sporeşte mo­bi­li­tatea, iar Venus vă reglează func­ţiile organismului.

SĂGETĂTOR

Tranzitul marelui malefic Saturn prin orice zodie reprezintă un test de anduranţă. Dar când se află şi în mişcare retrogradă, este cu atât mai greu de rezistat efectului său de aducere cu pi­cioa­rele pe pământ. Cu exigenţa care-l carac­te­ri­zează, Saturn retrograd vă cere să lăsaţi la o parte op­timismul dvs., uneori nejustificat, şi să priviţi rea­litatea în faţă, fără urmă de cosmetizare. Vă străduiţi să faceţi şi acest lucru şi – bum! – îşi face apariţia şi micul malefic, Marte. Până pe 14 inclusiv, nervii vă vor fi puşi la încercare, dar aveţi tot ce vă trebuie ca să faceţi faţă. Se poate să ajungeţi la concluzia că anumite situaţii şi persoane nu mai au ce să caute în viaţa dvs., dar aşteptaţi cea de-a doua parte a lunii pentru a pune punct. În jurul datei de 18, ar fi de dorit să evitaţi drumurile scurte şi să nu vă certaţi cu femeile.

BANI: E momentul să capitalizaţi. Priviţi cu atenţie în urmă şi veţi putea distinge direcţiile în care e bine să vă dezvoltaţi în continuare.
CARIERĂ: Sunteţi subiectul unei conspiraţii a binelui, în care patru planete plus Nodul Nord vă ghidează înspre poziţia pe care me­ri­taţi să o deţineţi. Sunt însă şi zile în care vă re­co­man­dăm prudenţă maximă în relaţiile cu şefii, şi anu­me – 5-6, 12-13, 23-24 şi 30-31. Insistenţele familiei de-a petrece timpul cu dvs. sunt inoportune.
DRAGOSTE: De abia vă suportaţi pe dvs.
SĂNĂTATE: Între 3 şi 14, afecţiunile dvs. cro­nice, mai ales cele privitoare la oase, dinţi şi piele, vă pot deranja maxim.

CAPRICORN

În spatele şi fără ştirea dvs. se dă o luptă epică, a cărei maximă intensitate va fi între 3 şi 14. În acest răstimp, micul malefic Marte şi planeta dvs. gu­vernatoare, Saturn, în mişcare retrogradă, se vor afla în casa inamicilor ascunşi. E adevărat că Marte de­scrie rivali ambiţioşi şi puternici, mai ales bărbaţi, dar Saturn vă poate descrie şi pe dvs., şi atunci in­ter­pretarea este că anumite comportamente dobândite în trecut pot lucra împotriva propriilor dvs. interese. Şi astfel puteţi lucra împotriva dvs. fără să ştiţi. În­trebaţi-vă prin ce aţi putea da apă la moară inamicilor dvs. şi încercaţi să controlaţi acele lucruri. Lupta din culise continuă şi din 15 încolo, deci nu puteţi lăsa gar­da jos. În favoarea dvs. lucrează însă un prestigiu pentru care aţi lucrat cel puţin 12 ani.

BANI: La capitolul afaceri şi investiţii, situaţia este de-a dreptul roză, până pe 5 inclusiv. În privinţa veniturilor directe se anunţa o reorientare.
CARIERĂ: O parte considerabilă din duşmanii dvs. ascunşi doreşte să vă submineze reuşita, dar rezultatele pot fi doar parţiale şi/sau tem­porare.
DRAGOSTE: Relaţiile ilicite pot constitui de ase­menea un călcâi al lui Ahile, prin care să deveniţi vulnerabili faţă de cei care lucrează îm­potriva dvs.
SĂNĂTATE: August este o lună în care trebuie să vă îngrijiţi cu minuţiozitate. Prote­jaţi-vă îndeosebi zona capului şi genunchii.VĂRSĂTOR

Aveţi nevoie de toate ca­li­tă­ţile care fac din dvs. prieteni atât de buni, pentru a menţine în bună stare de funcţionare relaţiile cu prietenii dvs. vechi sau mai în vârstă, cât şi cu aceia autoritari şi dinamici. Acestea vor fi puse la încercare mai ales în perioada 3-14, când prietenii dvs. cei mai vechi se vor putea simţi neglijaţi, dacă nu le răs­pundeţi imediat la telefoane sau mesaje, iar cei plini de energie vă pot cere să vă implicaţi în ac­ţiu­nile de grup mai mult decât sunteţi dispuşi s-o fa­ceţi. Dovediţi-le tuturor, iubire frăţească. După ce de­păşiţi această perioadă, vă veţi pu­tea înhăma cu toţii în acţiuni ambiţioase, eventual cu impact social pe ter­men lung.

BANI: 8, 15, 25-26 şi 30-31 sunt zile în care se poate să vă lipsească discernământul în privinţa chestiunilor financiare, dar în rest puteţi be­ne­ficia de oferte remarcabil de bune, mai ales la ca­pitolul afaceri.
CARIERĂ: Doar în primele două zile ale lunii se poate să mai aveţi ciocniri cu şefii dvs., deci ar fi bine să îi evitaţi.
DRAGOSTE: Partenerul vă tratează cu afecţiune până pe 5, dar după aceea poate de­ve­ni autoritar, ceea ce poate duce la o criză, în preajma datei de 18.
SĂNĂTATE: Mobilitatea şi energia bună se fac simţite din data de 6 încolo.

PEŞTI

Inconvenientele ce se poat face simţite până pe 2 sunt minore, dar pot să vă tulbure dispoziţia, dacă sunteţi în vacanţă. Nu-i băgaţi în seamă pe cei cu un comportament agresiv. Momentele petrecute alături de prietenii dvs. dragi, în special în zilele de 11 şi 18 se pot dovedi memorabile. Veţi simţi poate mai profund ca oricând cât de puternice sunt legăturile afective dintre voi. Se poate să fiţi însă tentaţi să exa­geraţi puţin, cerându-le mai multă atenţie decât ar fi cazul, mai ales pe 24-25 şi 30-31. Începand cu data de 18 se poate declanşa antipatia secretă a unei fe­mei împotriva dvs., deci trataţi femeile cu mena­ja­mente.

BANI: E foarte posibil să găsiţi o nouă sursă de venit, graţie prietenilor dvs. Aceste sur­prize plăcute sunt de aşteptat mai ales pe 1 şi în jurul datei de 17.
CARIERĂ: Faceţi tot posibilul să fiţi la zi cu tot ceea ce vă cer şefii, căci dacă sunteţi prinşi cu restanţe sau greşeli necorectate din martie încoace, nici nu vreţi să vă imaginaţi consecinţele. Cel mai greu e să faceţi faţă până pe 14, dar şi după aceea vi se cere un ritm susţinut.
DRAGOSTE: Partenerul vă înconjoară cu afecţiune şi vă dedică mult timp dar încercaţi să nu profitaţi de asta, căci altfel s-ar putea să-şi piardă răbdarea cu dvs. către finele lunii.
SĂNĂTATE: Sunteţi în formă până cel puţin pe 5, dar dupa data de 18 luna vă poate afecta somnul şi circulaţia venoasă la nivelul gambelor.

Dacă ți-a plăcut acest articol, nu uita să dai Like paginii noastre de Facebook si să-l Distribui mai departe!

Facebook Comments
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
Close